Kontaktpersonprincippet

På Tim Plejehjem lægger vi vægt på den gode dialog mellem beboere, pårørende og personale. Derfor har vi valgt, at alle beboere har en kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen:

  • Er bindeled til de pårørende
  • Giver information videre, også til de pårørende efter samtykke fra beboeren
  • Er opmærksom på, at de pårørende bliver kontaktet, hvis beboeren har behov for dette
  • Hjælper beboeren med at huske aftaler
  • Træffer alle former for aftaler med de pårørende