Hvordan søger du om en plejehjemsplads?

Du ansøger om hjælp i Myndighedsafdelingen

Der kommer en visitator fra visitationsteamet på besøg i dit hjem.

Visitator udarbejder en vurdering sammen med dig, som danner baggrund for afgørelsen. Afgørelsen vil altid være skriftlig. Du er altid velkommen til at have en pårørende med til samtalen.