Ældreboligerne

De ældreboliger der ligger under tag, serviceres fra Plejehjemmet. De øvrige 3 der ligger tæt ved serviceres fra hjemmeplejen. Fra ældreboligerne er der let adgang til cafeteriet. Du er altid velkomme til at deltage i aktiviteter og arrangementer på hjemmet.

Praktisk bistand og personlig pleje tilbydes ud fra de visiteringer, der er aftalt med visitator. Det vil sige, der er ingen forskel på om du bor i egen ældrebolig i nær tilknytning på Plejehjemmet eller i egen bolig i Ringkøbing - Skjern Kommune.